wtorek, 3 sierpnia 2010

Słowo od Ks. Przewodnika

Kochani pielgrzymi!

Za 2 dni, po raz już 30 w WAPM wyruszymy w drogę do naszej Matki - Maryi, na Jasną Górę, aby za jej wstawiennictwem polecać Chrystusowi nasze problemy, troski codzienności, aby prosić o potrzebne łaski, pomoc, ale także aby podziękować za otrzymane dary. Będziemy pielgrzymować do Maryi, aby dzięki Niej uwielbić Jej Syna. Taki jest właśnie sens pielgrzymowania. Od Niej chcemy uczyć się wielbić Boga spoglądając z wiarą na Jej cudowny obraz, gdzie jedną ręką trzyma Dzieciątko Jezus, a drugą wskazuje na Boga-Człowieka, jako 'Hodegetria' - Przewodniczka. Ona jest naszą przewodniczką w wierze, w życiu, w drodze do świętości.


Droga do świętości, to wędrówka przez własną słabość ku odkryciu mocy i miłości Boga. Całe życie człowieka jest taką pielgrzymka do domu Ojca, który jest w niebie. Chrześcijanie od samych początków istnienia Kościoła podejmują trud wędrowania do miejsc świętych, aby tam szukać pomocy i pokrzepienia. Pielgrzymka to dotykanie stopami ziemi po tysiąckroć dziennie, z jednoczesnym wznoszeniem swego serca ku Niebu. To doświadczenie swojej słabości i poznawanie swych ludzkich ograniczeń, a także przekraczanie siebie w tajemnicy ufności i zawierzenia Bogu. Droga, która ukazuje nam naszą własna słabość jest błogosławiona ponieważ uczy Bożej mądrości i pokory. Pielgrzymowanie staje się źródłem przeżyć prostych, głębokich i fascynujących, które mogą obudzić w nas pragnienie prawdziwej przemiany dotychczasowego życia. Przemiany płynącej z głębokiego doświadczenia wiary w zmartwychwstanie, z doświadczenia spotkania z Bogiem.


Droga do świętości nie może być smutna, musi byc radosnym wyglądaniem Boga, radosnym oczekiwaniem na spotkanie z Nim, dlatego i nasze pielgrzymowanie w grupie, Biało-złotej, nie może być pozbawione tej radości :-)


Serdecznie zapraszam wszystkich na pielgrzymi szlak, a tych którzy nie mogą z nami wyruszyć w drogę zapraszam do duchowego uczestnictwa, do towarzyszenia nam w modlitwie.


Proszę także o modlitwę w intencji nas, księży przewodników, abyśmy potrafili służyć wam słowem, modlitwą i aby nie zabrakło nam sił w drodze.


Do zobaczenia na szlaku!!!


Szczęść Boże!


Ks. Przewodnik

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zapraszamy do komentowania! :) Zachęcamy także, abyście nie byli anonimowi ;)